Welpen

Grad an der Welpenzäit ass et immens wichteg, dem Welpen déi néideg Erzéiung zoukommen ze loossen - individuell u Perséinlechkeet, Rass a Bedürfnisser ugepasst. 

Hei kënne Welpebesëtzer e Package vu 5 Eenzelberodungen buchen an deenen Themen, wéi eleng bleiwen, Reegelen opsetzen, Grenze setzen, Frustratiounstoleranz steigeren, awer och Orientéierung, Leineführegkeet, Réckruff, Waarde kënnen, Propper ginn, etc. behandelt ginn. 

 

Dës Eenzelberodungen fannen entweder bei Eech doheem** oder am Alldag dobaussen* statt, do, wou et och herno klappe soll. Sou kënne mir d'Oflenkungen an d'Schwieregkeeten lues a lues steigeren. 

 

Éischtgespréich am Alldag*: 80 €

5er Package Eenzelberodungen am Alldag*: 360 €

 

Éischtgespréich bei Eech doheem**: 80 € plus 0,50 €/km (> 20 km)

5er Package Eenzelberodungen bei Eech doheem**: 360 € plus 0,50 €/km (> 20 km)

oder d'Kombinatioun Am Alldag a bei Eech doheem méiglech

 

Eng Eenzelberodung/en Éischtgespréich dauert 60 bis 90 Minutten.

 

Participatioun op eege Gefor. 

 

* am Räum Chrëschtnech, Dikrech, Echternach, Miersch, Walfer, Jonglënster a Gréiwemaacher

** negative Schnelltest op Corona néideg