SCHOULHOND Lëtzebuerg

Déieregestëtzte Pedagogik ass eng Ënnerstëtzung vun der pedagogescher Aarbecht duerch Déieren. Duerch konkret kandorientéiert Zilvirgaben gi Léierprozesser initiéiert, duerch déi schwéierpunktméisseg emotional a sozial Kompetenzen vum Kand verbessert ginn.


Hondgestëtzte Pedagogik setzt eng Ausbildung mat Ofschloss vum Hondsführer viraus, mat Abezéiung vum Hond, dee fir des Aufgab speziell trainéiert gouf.

Dës Formatioun gëtt iwwert den ifen - Institut de Formation de l'Éducation Nationale -  ee Mol am Joer organiséiert. 

Déi nächst Formatioun ass fir Januar 2023 geplangt. Aschreiwungen an Eegnugstester sinn am Hierscht 2022. 

 

D'Schoulhondäusbildung besteet aus 6 Moduler mat uschléissender Prüfung.
All Modul besteet aus 2 Deeg (ee Weekend) vu jeweils 7 Stonnen plus 1 Stonn Mëttespaus.
9:00 bis 12:30 Auer a vun 13:30 bis 17:00 Auer

Modul 1 - Den Hond
- Theorie: Kommunikatioun an Ausdrocksverhalen
- Praxis: Ausdrocksverhalen tëschent Hond an Hond a tëschent Mënsch an Hond beobachten an analyséieren.

Modul 2 - Léiereverhalen vum Hond I
- Theorie: operant a klassesch Konditionéierung, Ënnerscheed Erzéiung a Gehorsam
- Praxis: praktesch Übungen zu deene verschiddenen Erzéiungs- oder Dressurméiglechkeeten.

Modul 3 - Léiereverhalen vum Hond II
- Theorie: Bedierfnesser vum Hond, Belounung, Klickertraining
- Praxis: Klickertraining (Opbau an Asaz), Übungsopbau (shaping) vun Übungen, déi an der Schoul kënnen agesat ginn.

Modul 4 - De Schoulhond
- Theorie: Viraussetzungen fir den Hond an der Schoul anzesetzen, Hygiène an Zoonosen (Vétérinaire), Kanner mat "besoins spécifiques"
- Praxis: Aféierung vum Hond an der Klass (Preparatiounen, Reegelen...), Preparatioun vun de Kanner op de Schoulhond.

Modul 5 - De Schoulhond
- Theorie: praktesch Übungen ausschaffen am Grupp, Uleedungen fir d'Ausschaffen vum eegenen Konzept
- Praxis: Übungen am Grupp ëmsetzen.

Modul 6 - Evaluatioun
- Analys vun den Videoopnamen aus der Klass/Schoul
- Rattrapage (optional)

Prüfung

den 28. Juni 2022

 

Referentinnen: 

 

Ferny Herkes: Enseignante (en retraite) am Enseignement fondamental
Sarah Neu: Hondstrainerin & Beroder Mënsch-Hond
Michelle Brendel: Psychologue
Aoife Rötzel: Dr. med. vet., Veterinaire

All weider Informatiounen fënnt een ënnert dësem Link:

https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=276222